Opatrenie č. 500/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 175/2009
Platnosť od 03.12.2009
Najbližšie účinné znenie 01.01.2010
Zrušený 405/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

03.12.2009