Vyhláška č. 459/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vyobrazenia štátnych vyznamenaní

Čiastka 161/2009
Platnosť od 13.11.2009
Účinnosť od 15.12.2009

459

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

z 9. novembra 2009,

ktorou sa ustanovujú vyobrazenia štátnych vyznamenaní

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Vyobrazenia štátnych vyznamenaní sú uvedené v prílohách č. 1 až 6.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.


Marek Maďarič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

Príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

Príloha 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

Príloha 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

Príloha 06