Nariadenie vlády č. 441/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Čiastka 154/2009
Platnosť od 31.10.2009 do31.12.2010
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2010
Zrušený 408/2010 Z. z.

OBSAH

441

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Suma minimálnej mzdy sa ustanovuje na

a) 307,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 1,768 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

(2) Ak sa suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2011 nedohodne podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 4 zákona, suma mesačnej minimálnej mzdy určená na rok 2011 podľa § 8 ods. 2 zákona sa zvýši o 4 % zo sumy mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej na rok 2009.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.