Zákon č. 440/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 154/2009
Platnosť od 31.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.10.2009