Vyhláška č. 437/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Čiastka 152/2009
Platnosť od 30.10.2009
Účinnosť od 15.02.2018 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.