Oznámenie č. 433/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu

Čiastka 151/2009
Platnosť od 30.10.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 31. októbra 2009.