Oznámenie č. 432/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Indonézskej republiky o technickej spolupráci v oblasti poľnohospodárstva

Čiastka 151/2009
Platnosť od 30.10.2009
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 18. januára 2009 v súlade s článkom VIII ods. 1.

432

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. januára 2009 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Indonézskej republiky o technickej spolupráci v oblasti poľnohospodárstva.

Memorandum nadobudlo platnosť 18. januára 2009 v súlade s článkom VIII ods. 1.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.