Nariadenie vlády č. 385/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Čiastka 139/2009
Platnosť od 08.10.2009 do31.10.2014
Účinnosť od 16.10.2009 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.10.2009 - 31.10.2014

Pôvodný predpis

08.10.2009