Vyhláška č. 365/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

Čiastka 131/2009
Platnosť od 25.09.2009
Účinnosť od 01.10.2009