Vyhláška č. 310/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch

Čiastka 111/2009
Platnosť od 30.07.2009 do25.11.2011
Účinnosť od 01.08.2009 do25.11.2011
Zrušený 405/2011 Z. z.