Rozhodnutie č. 3/2009 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 2/2009
Platnosť od 14.01.2009

OBSAH

3

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 8. januára 2009

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 25. apríla 2009;

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Paška v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/2009 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. apríla 2009

ObecVolí sa Okres Kraj 
Záhorská Ves poslanecMalackyBratislavský kraj
Blahová poslanciDunajská StredaTrnavský kraj
Dunajská Stredaprimátor   
Výčapy-Opatovcestarosta NitraNitriansky kraj
Mudroňovostarosta Komárno 
Šahyprimátor Levice 
Dlhá nad Oravoustarosta Dolný KubínŽilinský kraj
Demänovská DolinastarostaposlanciLiptovský Mikuláš 
Gôtovany poslanec  
Prosiekstarosta   
Rakšastarosta Turčianske Teplice 
Mládzovo poslanecPoltárBanskobystrický kraj
Hodejovecstarosta Rimavská Sobota 
Klenov poslanecPrešovPrešovský kraj
Kochanovcestarosta Humenné 
Vojtovcestarosta Stropkov 
Tovarnianska Poliankastarosta Vranov nad Topľou 
Brzotínstarosta RožňavaKošický kraj
Rožňavské Bystréstarosta   
ŽehrastarostaposlanciSpišská Nová Ves 
Boršastarosta Trebišov 
Stankovce poslanec  
Veľká Tŕňastarosta   

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/2009 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. apríla 2009

Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín 
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 30. 1. 2009
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
19. 2. 2009
55 dní16 – 2 2
1 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
1. 3. 2009
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany1. 3. 2009
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
6. 3. 2009
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna
volebná komisia
11. 3. 2009
40 dní10 – 2Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce16. 3. 2009
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
 volebná komisia
21. 3. 2009
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
26. 3. 2009
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec     31. 3. 2009
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany5. 4. 2009
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
8. 4. 2009
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
10. 4. 2009
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
23. 4. 2009
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
25. 4. 2009