Oznámenie č. 295/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti

Čiastka 102/2009
Platnosť od 18.07.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 15. augusta 2009 v súlade s článkom 9 ods. 1. Vykonávací protokol nadobudne platnosť 15. augusta 2009 v súlade s článkom 5 ods. 1.

295

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti.

Dohoda nadobudne platnosť 15. augusta 2009 v súlade s článkom 9 ods. 1. Vykonávací protokol nadobudne platnosť 15. augusta 2009 v súlade s článkom 5 ods. 1.

Do textu dohody a vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.