Vyhláška č. 270/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Čiastka 92/2009
Platnosť od 02.07.2009
Účinnosť od 01.08.2009