Oznámenie č. 268/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 91/2009
Platnosť od 01.07.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne v súlade s článkom 13 ods. 1 platnosť 1. júla 2009.

268

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2008 bola v Sarajeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne v súlade s článkom 13 ods. 1 platnosť 1. júla 2009.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.