Oznámenie č. 255/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

Čiastka 88/2009
Platnosť od 27.06.2009
Redakčná poznámka

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2004 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súla...

255

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2004 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súlade s článkom 8 ods. 3 dohody (oznámenie č. 761/2002 Z. z.).