Nariadenie vlády č. 23/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely

Čiastka 11/2009
Platnosť od 31.01.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 01.02.2009 do31.12.2012
Zrušený 377/2012 Z. z.