Oznámenie č. 229/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody o bezplatnom recipročnom liečení pracovníkov československých a juhoslovanských diplomatických a konzulárnych úradníkov

Čiastka 81/2009
Platnosť od 11.06.2009
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 16. januára 2010 v súlade s článkom 56 ods. 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.

229

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že svojím rozhodnutím č. 369 zo 4. decembra 2008 schválilo skončenie platnosti Dohody o bezplatnom recipročnom liečení pracovníkov československých a juhoslovanských diplomatických a konzulárnych úradníkov.

Platnosť dohody sa skončí 16. januára 2010 v súlade s článkom 56 ods. 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.