Nariadenie vlády č. 168/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov

Čiastka 66/2009
Platnosť od 15.05.2009
Účinnosť od 15.05.2009

OBSAH

168

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. apríla 2009,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 sa slová „2007/871/SZBP v znení spoločnej pozície 2008/346/SZBP“ nahrádzajú slovami „2009/67/SZBP“.

2. Príloha znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 397/2005 Z. z.

Zoznam vybraných osôb, skupín a subjektov podľa spoločnej pozície Rady 2009/67/SZBP

1. OSOBY

1. ALBERDI URANGA, Itziar, dátum narodenia: 7. 10. 1963, miesto narodenia: Durango, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693 – aktivistka „ETA“

2. ALBISU IRIARTE, Miguel, dátum narodenia: 7. 6. 1961, miesto narodenia: San Sebastián, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596 – aktivista „ETA“, člen „Gestoras Pro-amnistía“

3. ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, dátum narodenia: 26. 11. 1958, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.239.620 – aktivista „ETA“, člen K.a.s./Ekin

4. APAOLAZA SANCHO, Iván, dátum narodenia: 10. 11. 1971, miesto narodenia: Beasain, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“

5. ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, dátum narodenia: 6. 7. 1973, miesto narodenia: Bilbao (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 14.257.455 – aktivista „ETA“

6. ARZALLUS TAPIA, Eusebio, dátum narodenia: 8. 11. 1957, miesto narodenia: Regil, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207 – aktivista „ETA“

7. BELOQUI RESA, María Elena, dátum narodenia: 12. 6. 1961, miesto narodenia: Areta (Álava), číslo preukazu totožnosti: 14.956.327 – aktivistka „ETA“; členka „Xaki“

8. CAMPOS ALONSO, Miriam, dátum narodenia: 2. 9. 1971, miesto narodenia: Bilbao (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 30.652.316 – aktivistka „ETA“; členka „Xaki“

9. CORTA CARRION, Mikel, dátum narodenia: 15. 5. 1959, miesto narodenia: Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 08.902.967 – aktivista „ETA“; člen „Xaki“

10. ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, dátum narodenia: 20. 12. 1977, miesto narodenia: Basauri, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646 – aktivistka „ETA“

11. ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, dátum narodenia: 10. 1. 1958, miesto narodenia: Plencia, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051 – aktivista „ETA“

12. EGUIBAR MICHELENA, Mikel, dátum narodenia: 14. 11. 1963, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.151.825 – aktivista „ETA“; člen „Xaki“

13. GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, dátum narodenia: 29. 4. 1967, miesto narodenia: Guernica, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097 – aktivista „ETA“

14. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, dátum narodenia: 25. 4. 1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819 – aktivistka „ETA“

15. IRIONDO YARZA, Aitzol, dátum narodenia: 8. 3. 1977, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.467.565 – aktivista „ETA“

16. MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, dátum narodenia: 10. 5. 1980, miesto narodenia: Durango (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 45.626.584 – aktivista „ETA“

17. MORCILLO TORRES, Gracia, dátum narodenia: 15. 3. 1967, miesto narodenia: San Sebastián, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052 – aktivistka „ETA“, členka „Kas/Ekin“

18. NARVÁEZ GOŇI, Juan Jesús, dátum narodenia: 23. 2. 1961, miesto narodenia: Pamplona, Navarra, (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101 – aktivista „ETA“

19. OLANO OLANO, Juan María, dátum narodenia: 25. 3. 1955, miesto narodenia: Gainza (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.919.168 – aktivista „ETA“; člen „Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna“

20. OLARRA AGUIRIANO, José María, dátum narodenia: 27. 7. 1957, miesto narodenia: Tolosa (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.428.996 – aktivista „ETA“; člen „Xaki“

21. ORBE SEVILLANO, Zigor, dátum narodenia: 22. 9. 1975, miesto narodenia: Basauri, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851 – aktivista „ETA“, člen „Jarrai-Haika-Segi“

22. PALACIOS ALDAY, Gorka, dátum narodenia: 17. 10. 1974, miesto narodenia: Baracaldo, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“

23. PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki, dátum narodenia: 18. 9. 1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521 – aktivista „ETA“, člen „Jarrai-Haika-Segi“

24. QUINTANA ZORROZUA, Asier, dátum narodenia: 27. 2. 1968, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.609.430 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“

25. RETA DE FRUTOS, José Ignacio, dátum narodenia: 3. 7. 1959, miesto narodenia: Elorrio (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 72.253.056 – aktivista „ETA“; člen „Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna“,

26. RUBENACH ROIG, Juan Luis, dátum narodenia: 18. 9. 1963, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“

27. TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, dátum narodenia: 8. 1. 1973, miesto narodenia: Asteasu (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.140.578 – aktivistka „ETA“; členka „Xaki“

28. URANGA ARTOLA, Kemen, dátum narodenia: 25. 5. 1969, miesto narodenia: Ondarroa, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290 – aktivista „ETA“, člen Herri Batasuna“/„Euskal Herritarrok“/„Batasuna“

29. URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, dátum narodenia: 24. 12. 1950, miesto narodenia: Miravalles (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 14.884.849 – aktivista „ETA“

30. VALLEJO FRANCO, Inigo, dátum narodenia: 21. 5. 1976, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694 – aktivista „ETA“

31. VILA MICHELENA, Fermín, dátum narodenia: 12. 3. 1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214 – aktivista „ETA“, člen „Kas/Ekin“.

2. SKUPINY A SUBJEKTY

1. „Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare“

2. „Nuclei Armati per il Comunismo“ („Ozbrojené jednotky za komunizmus“)

3. „Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle“ – „CCCCC“ („Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám“)

4. „Continuity Irish Republican Army“ – „CIRA“

5. „EPANASTATIKOS AGONAS“ – „revolučný boj“

6. „Euskadi Ta Askatasuna“/„Tierra Vasca y Libertad“ – „ETA“ („Baskická vlasť a sloboda“); nasledujúce organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie: „ETA“: „K.a.s.“, „Xaki“, „Ekin“, „Jarrai-Haika-Segi“, „Gestoras pro-amnistía“, „Askatasuna“, „Batasuna“ (alias „Herri Batasuna“, alias „Euskal Herritarrok“), Acción Nacionalista Vasca/Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas/Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)

7. „Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre“ – „G.R.A.P.O“ („Protifašistické skupiny odporu prvého októbra“)

8. „Solidarietŕ Internazionale“ („Medzinárodná solidarita“)

9. „Loyalist Volunteer Force“ – „LVF“

10. „Orange Volunteers“ – „OV“

11. „Real IRA“

12. „Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente“ („Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany“)

13. „Red Hand Defenders“ – „RHD“

14. „Epanastatiki Pirines“ („Revolučné bojové skupiny“)

15. „Dekati Evdomi Noemvri“ („Revolučná organizácia 17. novembra“)

16. „Brigata XX Luglio“ („Brigáda dvadsiateho júla“)

17. „Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters“ – „UDA/UFF“

18. „Federazione Anarchica Informale“ – „F.A.I.“ („Neoficiálna anarchistická federácia“).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2009.


Robert Fico v. r.