Nariadenie vlády č. 120/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie liekov

(v znení č. 68/2010 Z. z.)

Čiastka 43/2009
Platnosť od 31.03.2009
Účinnosť od 01.03.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2010 68/2010 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2009 - 28.02.2010