Redakčné oznámenie č. r1/c8/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 615/2007 Z. z.

Čiastka 8/2008
Platnosť od 23.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 603/2008 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 615/2007 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol

V § 4 písm. c), § 5 písm. b), § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode, § 6 ods. 1 písm. b) prvom bode, § 6 ods. 1 písm. c) druhom bode a v § 6 ods. 3 majú byť namiesto slov „16,836 Sk“ správne uvedené slová „16,863 Sk“.