Redakčné oznámenie č. r1/c47/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 416/2007 Z. z.

Čiastka 47/2008
Platnosť od 08.04.2008

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 416/2007 Z. z. o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 Slovenskou republikou

V texte oznámenia namiesto slov „(oznámenie č. 440/1990 Z. z. a oznámenie č. 110/1997 Z. z.)“ majú byť správne uvedené slová „(oznámenie č. 440/1990 Zb. a oznámenie č. 110/1997 Z. z.)“.