Redakčné oznámenie č. r1/c22/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z. zo 4. decembra 2007

Čiastka 22/2008
Platnosť od 20.02.2008

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z. zo 4. decembra 2007

V poslednom odseku textu nálezu namiesto slov „ Ak Národná rada Slovenskej republiky“ majú byť správne uvedené slová „Ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“.