Redakčné oznámenie č. r1/c110/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 169/2008 Z. z.

Čiastka 110/2008
Platnosť od 31.07.2008

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 169/2008 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

V texte oznámenia pri uvedení nadobudnutia platnosti dohody majú byť namiesto slov „5. júna 2007“ správne uvedené slová „7. júna 2007“.