Zákon č. 70/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 186/2009 Z. z.(nepriamo), 129/2010 Z. z.(nepriamo), 532/2010 Z. z.(nepriamo), 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 27/2008
Platnosť od 04.03.2008
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.