Zákon č. 70/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 186/2009 Z. z.(nepriamo), 129/2010 Z. z.(nepriamo), 532/2010 Z. z.(nepriamo), 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 27/2008
Platnosť od 04.03.2008
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 30/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2011 - 28.02.2019 532/2010 Z. z.(nepriamo)
11.06.2010 - 31.12.2010 129/2010 Z. z.(nepriamo)
01.01.2010 - 10.06.2010 186/2009 Z. z.(nepriamo)
02.04.2008 - 31.12.2009 Delená účinnosť
01.04.2008 - 01.04.2008

Pôvodný predpis

04.03.2008