Oznámenie č. 650/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania známych teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu

Čiastka 214/2008
Platnosť od 31.12.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 2. januára 2009 v súlade s článkom VIII ods. 1.

650

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania známych teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu.

Dohoda nadobudne platnosť 2. januára 2009 v súlade s článkom VIII ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.