Oznámenie č. 65/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov

Čiastka 25/2008
Platnosť od 29.02.2008

65

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 929 z 24. októbra 2007 schválila skončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov (oznámenie č. 287/1998 Z. z.).

Platnosť dohody sa skončí 5. mája 2008.