Oznámenie č. 6/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Ráróspuszta a nadväzujúcich ciest

Čiastka 2/2008
Platnosť od 10.01.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 10. januára 2008 podľa článku 12 ods. 3.

6

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 2007 bola v Štúrove podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Ráróspuszta a nadväzujúcich ciest.

Dohoda nadobudne platnosť 10. januára 2008 podľa článku 12 ods. 3.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.