Zákon č. 596/2008 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009

(v znení č. 448/2009 Z. z.)

Čiastka 204/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 11.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.11.2009 448/2009 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2009 - 10.11.2009

Pôvodný predpis

23.12.2008