Nariadenie vlády č. 591/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 602/2009 Z. z.

591

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2009 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 614/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 591/2008 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

(€ mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2284,50307,00332,50359,00431,50458,50516,00554,50598,00
2od 2 do 4301,50324,50352,50380,50457,00486,00548,00588,00634,00
3od 4 do 6317,50342,50371,50403,00483,00513,50580,00621,50670,00
4od 6 do 9334,00361,00392,00425,50508,50540,00611,50656,00705,50
5od 9 do 12351,50379,00411,50447,50534,00567,00643,00689,00742,50
6od 12 do 15367,50397,00430,50469,50559,50594,00675,00722,50778,00
7od 15 do 18384,50414,50451,00492,00585,00621,50706,00756,50813,50
8od 18 do 21400,50433,00470,00514,50611,00648,50738,00790,00850,50
9od 21 do 24417,00451,50490,50536,50637,00675,50770,00823,50886,00
10od 24 do 28434,00469,50510,00558,50662,50702,50801,50857,50922,50
11od 28 do 32450,50487,50529,50581,00688,50729,50833,00891,00958,00
12nad 32 467,00505,50549,50602,50713,00757,00864,50924,00994,50