Oznámenie č. 57/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 22/2008
Platnosť od 20.02.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2008 v súlade s článkom 15 ods. 1.

57

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. marca 2007 bola v Bukurešti podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2008 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.