Výnos č. 545/2008 Z. z.Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave v znení výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 73/2007 Z. z.

Čiastka 193/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

545

VÝNOS

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

z 3. decembra 2008,

ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave v znení výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 73/2007 Z. z.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 38m ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a podľa §11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave v znení výnosu č. 73/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 písm. A cenníky č.1 až 3 znejú:

„Cenník č. 1

Obyčajné cestovné

Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
Obyčajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch
ABCD
2. trieda
celé
2. trieda
polovičné
1. trieda
celé
1. trieda
polovičné
 kmv euráchv euráchv euráchv eurách
11 – 5 0,260,130,390,19
2 6 – 100,400,200,600,30
311 – 150,600,300,900,45
416 – 200,800,401,200,60
521 – 251,060,531,590,79
626 – 301,180,591,770,88
731 – 351,380,692,071,03
836 – 401,580,792,371,18
941 – 451,920,962,881,44
1046 – 502,181,093,271,63
1151 – 552,521,263,781,89
1256 – 602,721,364,082,04
1361 – 652,981,494,472,23
1466 – 703,181,594,772,38
1571 – 803,721,865,582,79
1681 – 904,182,096,273,13
17  91 – 1004,782,397,173,58
18101 – 1105,102,557,653,82
19111 – 1205,502,758,254,12
20121 – 1305,962,988,944,47
21131 – 1406,303,159,454,72
22141 – 1506,643,329,964,98
23151 – 1707,303,6510,955,47
24171 – 1908,024,0112,036,01
25191 – 2108,904,4513,356,67
26211 – 2309,684,8414,527,26
27231 – 25010,485,2415,727,86
28251 – 27011,485,7417,228,61
29271 – 29012,086,0418,129,06
30291 – 31012,486,2418,729,36
31311 – 33013,346,6720,0110,00
32331 – 35013,946,9720,9110,45
33351 – 37015,007,5022,5011,25
34371 – 39015,607,8023,4011,70
35391 – 41016,008,0024,0012,00
36411 – 43016,668,3324,9912,49
37431 – 45017,188,5925,7712,88
38451 – 47017,988,9926,9713,48
39471 – 49018,589,2927,8713,93
40491 – 51018,989,4928,4714,23
Za každých ďalších aj začatých 20 km0,320,160,480,24

Maximálna cena miestenky za rezervovanie miesta je 0,66 eura.

Cenník č. 2

Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné lístky

Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
2. trieda osobných vlakov a rýchlikov
AB
Časový cestovný lístok na opakované cestyJednorazový
cestovný
lístok
týždennýmesačný
jednosmernýobojsmernýjednosmerný obojsmerný
 kmv euráchv euráchv euráchv euráchv eurách
1 1 – 5 0,460,921,833,660,13
2  6 – 100,731,462,855,700,20
311 – 151,062,124,158,300,30
416 – 201,432,865,5811,160,40
521 – 251,933,867,5015,000,53
626 – 302,164,328,4316,860,59
731 – 352,525,049,8319,660,69
836 – 402,855,7011,1222,240,79
941 – 453,356,7013,0826,160,96
1046 – 503,727,4414,5129,021,09
1151 – 554,128,2416,1732,341,26
1256 – 604,418,8217,2334,461,36
1361 – 654,789,5618,5937,181,49
1466 – 705,0110,0219,5539,101,59
1571 – 805,8411,6822,7745,541,86
1681 – 906,5713,1425,6351,262,09
17  91 – 1007,5415,0829,3858,762,39
18101 – 1108,0016,0031,2062,402,55
19111 – 1208,7317,4634,0668,122,75
20121 – 1309,5619,1237,2874,562,98
21131 – 14010,1620,3239,6079,203,15
22141 – 15010,7521,5041,9683,923,32
23151 – 17011,9523,9046,6093,203,65
24171 – 19013,2826,5651,78103,564,01
25191 – 21014,8029,6057,72115,444,45
26211 – 230xxxxxxxx4,84
27231 – 250xxxxxxxx5,24
28251 – 270xxxxxxxx5,74
29271 – 290xxxxxxxx6,04
30291 – 310xxxxxxxx6,24
31311 – 330xxxxxxxx6,67
32331 – 350xxxxxxxx6,97
33351 – 370xxxxxxxx7,50
34371 – 390xxxxxxxx7,80
35391 – 410xxxxxxxx8,00
36411 – 430xxxxxxxx8,33
37431 – 450xxxxxxxx8,59
38451 – 470xxxxxxxx8,99
39471 – 490xxxxxxxx9,29
40491 – 510xxxxxxxx9,49
Za každých ďalších aj začatých 20 km0,16

Cenník č. 3

Zľavnené cestovné – pre občanov nad 70 rokov

Číslo pásma   Tarifná vzdialenosť  Cestovné pre občanov nad 70 rokov 
2. trieda osobných vlakov
 kmv eurách
1  1 – 500,17
2  51 – 1000,33
3101 – 1500,50
4151 – 2000,66
5201 – 2500,83
6251 – 3001,00
7301 – 3501,16
8351 – 4001,33
9401 – 4501,49
10451 – 5001,66
Za každých ďalších aj 
začatých 50 km
 0,16

“.

2. V prílohe č. 2 časti I tabuľky A a B maximálnych cien znejú:

„A. vlakmi na dopravu osôb

  Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
Kategória trateza vlkm
(Cz)
za tis. hrtkm
(Cd)
za vlak
(Cp)
1.1,61790,75325,9135
2.1,59000,66955,9135
3.1,42270,58595,9135

B. vlakmi na dopravu nákladov

 Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
Kategória trateza vlkm
(Cz)
za tis. hrtkm
(Cd)
za vlak
(Cp)
1.9,51170,781147,4198
2.9,48380,725347,4198
3.6,52730,613847,4198

“.

3. V prílohe č. 2 časti I písm. C sa slová „Maximálna cena v Sk“ nahrádzajú slovami „Maximálna cena v eurách“.

4. V prílohe č. 2 časti I písm. C bode 1 sa číslo „48,74“ nahrádza číslom „1,6179“.

5. V prílohe č. 2 časti I písm. C bode 2 sa číslo „126,05“ nahrádza číslom „4,1841“.


Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Peter Vrátny v. r.