Zákon č. 520/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 188/2008
Platnosť od 10.12.2008
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 314/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2009 - 28.02.2019

Pôvodný predpis

10.12.2008