Oznámenie č. 5/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernohorskej republiky o rozvojovej spolupráci

Čiastka 2/2008
Platnosť od 10.01.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 18. januára 2008 podľa článku 11 ods. 2.

5

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernohorskej republiky o rozvojovej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 18. januára 2008 podľa článku 11 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.