Nariadenie vlády č. 470/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Čiastka 172/2008
Platnosť od 27.11.2008
Účinnosť od 01.12.2008

OBSAH

470

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 časť A Poľné plodiny a zeleniny prvý a druhý bod znejú:

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

hrach siatyTP 7/1 zo 6. 11. 2003
repka olejkaTP 36/1 z 25. 3. 2004
slnečnicaTP 81/1 z 31. 10. 2002
ovosTP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeňTP 19/2 zo 6. 11. 2003
ryžaTP 16/1 z 18. 11. 2004
ražTP 58/1 z 31. 10. 2002
triticaleTP 121/2 z 22. 1. 2007
pšenicaTP 3/3 zo 6. 11. 2003
pšenica tvrdáTP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukuricaTP 2/2 z 15. 11. 2001
zemiakyTP 23/2 z 1. 12. 2005
ľan siatyTP 57/1 z 21. 3. 2007

b) zeleniny

cibuľa a cibuľa kuchynská nakopenáTP 46/1 zo 14. 6. 2005
šalotkaTP 46/1 zo 14. 6. 2005
pórTP 85/1 z 15. 11. 2001
cesnakTP 162/1 z 25. 3. 2004
zeler voňavý stopkovýTP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvovýTP 74/1 z 13. 3. 2008
špargľaTP 130/1 z 27. 3. 2002
karfiolTP 45/1 z 15. 11. 2001
brokolica alebo calabreseTP 151/2 z 21. 3. 2007
ružičkový kelTP 54/2 z 1. 12. 2005
kalerábTP 65/1 z 25. 3. 2004
kel hlávkový, biela kapusta, červená kapustaTP 48/2 z 1. 12. 2005
kapusta pekinskáTP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročnáTP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá a širokolistáTP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná siata listnatáTP 172/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná siata cigóriováTP 173/1 z 25. 3. 2004
dyňa červenáTP 142/1 z 21. 3. 2007
melón žltýTP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová a nakladačkaTP 61/2 z 13. 3. 2008
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónováTP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová a artičoka zeleninováTP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva obyčajná a mrkva kŕmnaTP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajnýTP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siatyTP 13/3 z 21. 3. 2007
rajčiak jedlýTP 44/3 z 21. 3. 2007
petržlen záhradnýTP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátováTP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčováTP 12/2 z 1. 12. 2005
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrovýTP 7/1 zo 6. 11. 2003
reďkev siata praváTP 64/1 z 27. 3. 2002
ľuľok baklažánovýTP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siatyTP 55/2 z 13. 3. 2008
valeriánka poľnáTP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajnýTP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica cukrová a kukurica pukancováTP 2/2 z 15. 11. 2001

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

repa kŕmnaTG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psíTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovskýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazovýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučkýTG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanskýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatáTG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitáTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava ovčiaTG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava lúčnaTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava červenáTG/67/5 z 5. 4. 2006
mätonoh mnohokvetýTG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh trváciTG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh hybridnýTG/4/8 z 5. 4. 2006
timotejka uzlatáTG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčnaTG/33/6 z 12. 10. 1990
lupina bielaTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lucernaTG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčnaTG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plaziváTG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajnýTG/8/6 zo 17. 4. 2002
vika siataTG/32/6 z 21. 10. 1988
kvakaTG/89/6 zo 4. 4. 2001
reďkev siataTG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejnáTG/93/3 z 13. 11. 1985
repica olejnatáTG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarskyTG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlníkTG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siatyTG/166/3 z 24. 3. 1999
horčica bielaTG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľováTG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebnýTG/122/3 zo 6. 10. 1989

b) zeleniny

cibuľa zimná (japonská cibuľa zväzková)TG/161/3 z 1. 4. 1998
cesnak pažítkovýTG/198/1 z 9. 4. 2003
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)TG/106/4 z 31. 3. 2004
repa obyčajná vrátane cheltenhamskejTG/60/7 z 9. 4. 2008
kel kučeravýTG/90/6 z 31. 3. 2004
okrúhlicaTG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listnatáTG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovskáTG/155/4 z 28. 3. 2007
reďkev siataTG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitáTG/62/6 z 24. 3. 1999
hadí mor španielskyTG/116/3 z 21. 10. 1988

“.

2. Príloha č. 4 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

15. Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Robert Fico v. r.