Oznámenie č. 468/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 171/2008
Platnosť od 27.11.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 4. decembra 2008 v súlade s článkom 17.

468

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 4. decembra 2008 v súlade s článkom 17.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.