Zákon č. 449/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 166/2008
Platnosť od 20.11.2008
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prvého bodu až dvanásteho bodu, štrnásteho bodu až šestnásteho bodu, osemnásteho bodu až päťdesiateho šiesteho bodu a § 293au až 293aw, § 293ay až 293ba a § 293bc až 293be v päťdesiatom siedmom bode v čl. I, článku II,...