Zákon č. 429/2008 Z. z.Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(v znení č. 309/2009 Z. z., 117/2011 Z. z.)

Čiastka 159/2008
Platnosť od 08.11.2008
Účinnosť od 01.05.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2011 117/2011 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2009 - 30.04.2011 309/2009 Z. z.
08.11.2008 - 31.08.2009

Pôvodný predpis

08.11.2008