Nariadenie vlády č. 374/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 139/2008
Platnosť od 02.10.2008 do31.07.2014
Účinnosť od 04.04.2009 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.

OBSAH