Nariadenie vlády č. 37/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky

(v znení č. r1/c20/2008 Z. z.)

Čiastka 15/2008
Platnosť od 01.02.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 15.02.2008 do31.12.2012
Zrušený 432/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2008 - 31.12.2012 r1/c20/2008 Z. z.