Rozhodnutie č. 332/2008 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 125/2008
Platnosť od 23.08.2008

332

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. augusta 2008

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 22. novembra 2008;

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Paška v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2008 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 22. novembra 2008

ObecVolí saOkresKraj
Plavecký Štvrtokstarosta  MalackyBratislavský kraj
Stupavaprimátor 
Čierna Lehota poslanecBánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
Ľutovstarosta 
Modrovkastarosta Nové Mesto nad Váhom 
Strekovstarosta Nové ZámkyNitriansky kraj
Važecstarosta Liptovský Mikulᚎilinský kraj
Podhradiestarosta Martin
Čerín poslanecBanská BystricaBanskobystrický  kraj
Ábelovástarosta Lučenec
Muránska Dlhá Lúkastarosta Revúca
Muránska Lehotastarosta 
Barcastarosta Rimavská Sobota
Hostišovcestarosta 
Rimavská Sečstarostaposlanci
Stránskastarosta 
Vyšný Skálnik poslanec
Senné poslanecVeľký Krtíš
Stará Kremničkastarosta Žiar nad Hronom
Petrovástarosta BardejovPrešovský kraj
Sveržov poslanci
Jezerskostarosta Kežmarok
Vyšný Slavkov poslanecLevoča
Čertižnéstarosta Medzilaborce
Čičavastarosta Vranov nad Topľou
Ižkovce poslanecMichalovceKošický kraj
Hincovce poslanecSpišská Nová Ves
Zbehňovstarosta Trebišov

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2008 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 22. novembra 2008

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec   29. 8. 2008  
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo  
18. 9. 2008  
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
28. 9. 2008  
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany28. 9. 2008  
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisiemiestna
volebná komisia
3. 10. 2008  
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
8. 10. 2008  
40 dní10 – 2Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnostístarosta obce  13. 10. 2008  
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
18. 10. 2008  
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná volebná
komisia
23. 10. 2008
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o  čase a mieste konania voliebobec28. 10. 2008
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany2. 11. 2008
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
5. 11. 2008
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková volebná
komisia
7. 11. 2008
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
20. 11. 2008
  26 – 1Volebný deňokrsková volebná
komisia
22. 11. 2008