Zákon č. 286/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2008
Platnosť od 31.07.2008
Účinnosť od 01.09.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2008 Aktuálne znenie