Zákon č. 278/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2008 Aktuálne znenie