Oznámenie č. 262/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky na roky 2008 – 2011

Čiastka 105/2008
Platnosť od 17.07.2008
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 9. júna 2008 v súlade s článkom 23.

262

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 2008 bol v Nikózii podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky na roky 2008 – 2011.

Protokol nadobudol platnosť 9. júna 2008 v súlade s článkom 23.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.