Oznámenie č. 260/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti územia Slovenskej republiky na účely prevádzky a údržby kanalizácie vybudovanej maďarskou obcou Salgótarján-Somoskőújfalu

Čiastka 105/2008
Platnosť od 17.07.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. júna 2008 v súlade s článkom 5.

260

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 29. marca 2007 a 10. júna 2008 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti územia Slovenskej republiky na účely prevádzky a údržby kanalizácie vybudovanej maďarskou obcou Salgótarján-Somoskújfalu.

Dohoda nadobudla platnosť 13. júna 2008 v súlade s článkom 5.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.