Vyhláška č. 255/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach

Čiastka 101/2008
Platnosť od 10.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2008 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.07.2008