Oznámenie č. 254/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996)

Čiastka 100/2008
Platnosť od 10.07.2008
Redakčná poznámka

Dňa 1. februára 2008 sa stala Ukrajina zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996) (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) a dňa 1. mája...