Zákon č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 96/2008
Platnosť od 02.07.2008
Účinnosť od 01.09.2019 do31.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 107 ods. 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009, čl. I § 90 ods. 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2009, čl. I § 124, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011, a čl. III 18. bodu § 4 ods...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 209/2019 Z. z.
01.07.2020 - 31.12.2020 381/2019 Z. z. Aktuálne znenie
25.04.2020 - 30.06.2020 93/2020 Z. z.
25.03.2020 - 24.04.2020 56/2020 Z. z.
01.01.2020 - 24.03.2020 381/2019 Z. z.
01.09.2019 - 31.12.2019 209/2018 Z. z., 221/2019 Z. z.
02.01.2019 - 31.08.2019 209/2018 Z. z.
01.01.2019 - 01.01.2019 440/2015 Z. z., 365/2018 Z. z., 375/2018 Z. z.
01.09.2018 - 31.12.2018 182/2017 Z. z., 209/2018 Z. z., 210/2018 Z. z.
01.08.2018 - 31.08.2018 62/2018 Z. z.
24.05.2018 - 31.07.2018 182/2017 Z. z.
15.03.2018 - 23.05.2018 62/2018 Z. z.
01.09.2017 - 14.03.2018 56/2017 Z. z., 151/2017 Z. z., 178/2017 Z. z., 182/2017 Z. z.
01.09.2016 - 31.08.2017 188/2015 Z. z., 216/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.08.2016 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 188/2015 Z. z.
01.09.2015 - 31.12.2015 464/2013 Z. z., 61/2015 Z. z., 188/2015 Z. z.
31.08.2015 - 31.08.2015 188/2015 Z. z.
01.04.2015 - 30.08.2015 61/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.03.2015 307/2014 Z. z.
20.12.2014 - 31.12.2014 377/2014 Z. z.
01.09.2014 - 19.12.2014 324/2012 Z. z., 464/2013 Z. z.
01.03.2014 - 31.08.2014 464/2013 Z. z.
01.01.2014 - 28.02.2014 464/2013 Z. z.
01.09.2013 - 31.12.2013 324/2012 Z. z.
15.06.2013 - 31.08.2013 125/2013 Z. z.
01.01.2013 - 14.06.2013 324/2012 Z. z.
01.09.2012 - 31.12.2012 390/2011 Z. z.
01.01.2012 - 31.08.2012 390/2011 Z. z.
01.03.2011 - 31.12.2011 37/2011 Z. z.
01.01.2011 - 28.02.2011 Delená účinnosť
01.09.2009 - 31.12.2010 184/2009 Z. z. Delená účinnosť
01.04.2009 - 31.08.2009 37/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 462/2008 Z. z. Delená účinnosť
01.09.2008 - 31.12.2008