Oznámenie č. 243/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania

Čiastka 94/2008
Platnosť od 01.07.2008
Redakčná poznámka

Program nadobudne platnosť 10. júla 2008 v súlade s článkom 10.

243

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2008 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania.

Program nadobudne platnosť 10. júla 2008 v súlade s článkom 10.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.