220

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. mája 2008,

ktorou sa ustanovuje rozsah cien, platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu pre oblasť hazardných hier a spôsob ich duálneho zobrazovania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 10 písm. a) piateho bodu zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Lotériové hry

Pri prevádzkovaní lotériových hier sa duálne zobrazuje

a) cena žrebu na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v mieste predaja žrebov, ak ide o žrebové lotérie, okamžité lotérie a tomboly,

b) výška vkladu na

1. vytlačenom potvrdení o vklade a o vykonanej stávke, ak ide o číselné lotérie a ak sa vklady prijímajú v zberni,

2. internetovej stránke prevádzkovateľa hazardných hier, ak ide o číselné lotérie a ak sa vklady prijímajú prostredníctvom internetovej siete,

3. displeji telekomunikačného zariadenia, ak ide o číselné lotérie a ak sa vklady prijímajú prostredníctvom telekomunikačného zariadenia,

c) cena žrebu na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v herni, ak ide o bingo,

d) výška vkladu na

1. vytlačenom potvrdení o vklade a o vykonanej stávke, ak ide o špeciálne bingo a ak sa vklady prijímajú v zberni,

2. internetovej stránke prevádzkovateľa hazardnej hry, ak ide o špeciálne bingo a ak sa vklady prijímajú prostredníctvom internetovej siete.

§ 2

Hazardné hry v kasíne

Pri prevádzkovaní hazardných hier v kasíne sa duálne zobrazuje

a) hodnota hracieho žetónu na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v kasíne, ak ide o stolové hry,

b) minimálna výška vkladu a maximálna výška vkladu na jednu hazardnú hru schválené v hernom pláne na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v kasíne, ak ide o hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,

c) minimálna výška vkladu a maximálna výška vkladu pre jednu pozíciu schválené v hernom pláne na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v kasíne, ak ide o hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,

d) minimálna výška vkladu a maximálna výška vkladu v jednej hazardnej hre schválené v hernom pláne na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v kasíne, ak ide o videohry.

§ 3

Stávkové hry

Pri prevádzkovaní stávkových hier sa duálne zobrazuje

a) výška vkladu a možná výška výhry na

1. vytlačenom potvrdení o vklade a o vykonanej stávke, ak ide o kurzové stávky a ak sa stávky prijímajú v stávkovej kancelárii,

2. internetovej stránke prevádzkovateľa hazardných hier, ak ide o kurzové stávky a ak sa stávky prijímajú prostredníctvom internetovej siete,

3. displeji telekomunikačného zariadenia, ak ide o kurzové stávky a ak sa stávky prijímajú prostredníctvom telekomunikačného zariadenia,

b) výška vkladu na vytlačenom potvrdení o vklade a o vykonanej stávke, ak ide o totalizátor a dostihové stávky.

§ 4

Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov

Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov sa duálne zobrazuje maximálna výška vkladu na jednu hazardnú hru, maximálna výška výhry v jednej hazardnej hre a maximálna výška prémiovej hry ustanovené osobitným zákonom1) na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v herni a v inej miestnosti, v ktorých sú umiestnené výherné prístroje.

§ 5

Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry

(1) Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sa duálne zobrazuje minimálna výška vkladu a maximálna výška vkladu pre jednu pozíciu a maximálna výška jackpotu ustanovené osobitným zákonom1) na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v herni a v inej miestnosti, v ktorých sú umiestnené technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi.

(2) Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení sa duálne zobrazuje výška vkladu na displeji telekomunikačného zariadenia.

(3) Pri prevádzkovaní videohier sa duálne zobrazuje minimálna výška vkladu v jednej hazardnej hre a maximálna výška vkladu v jednej hazardnej hre a maximálna výška jackpotu ustanovené osobitným zákonom1) na listinnom dokumente umiestnenom na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v herni a v inej miestnosti, v ktorých sú umiestnené terminály videohier.

§ 6

Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu

Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom internetu sa duálne zobrazuje výška vkladu na internetovej stránke prevádzkovateľa hazardných hier.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Ján Počiatek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.